Doopsgezinde gemeente Mid Fryslân

General Data

street: Hoofdstraat 44
postal code & town: 9001 AM Grou
koster: de heer Anema
reverends: Joh. van der Meer en P. Lindeboom
phone: +31566624544
service: every Sunday at 9: 30 am