Grou startpunt Dorpenroute tijdens monumentendag

Grou startpunt Dorpenroute tijdens monumentendag

Op zaterdag 13 september staan, tijdens de Open Monumentendag in de gemeente Leeuwarden, de dorpen van de voormalige gemeente Boarnsterhim centraal. De dorpen horen nu, na de gemeentelijke herindeling in 2013, bij Leeuwarden. Doelstelling is om het mooie erfgoed en de historie van de dorpen te laten zien aan Leeuwarders, cultuurtoeristen en natuurlijk de eigen inwoners. Veel panden zijn ook van binnen te bezichtigen.

De aantrekkelijke route, die nog definitief wordt samengesteld, voert op zaterdag 13 september langs ruim twintig monumenten. De route is voor zowel fietsers als automobilisten en er zullen ook bussen worden ingezet. Opengesteld worden o.a. de meeste monumentale kerken, maar ook woonhuizen, boerderijen en andere bijzondere objecten in de dorpen Jirnsum, Friens, Grou, Idaerd, Eagum, Warten, Warstiens, Wergea en Reduzum. Een precieze selectie vindt nog plaats. Activiteiten worden voorbereid.

Op zondag 14 september wordt een boottocht mogelijk gemaakt.

Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws op: www.openmonumentendag.nl