• grou 03

Grou, it meast pittoreske wettersportdoarp yn it midden fan Fryslân. In doarp mei in unyk histoarysk karakter, wêr’t gastfrijens foarop stiet. Der is grut ferskaat oan gesellige restaurants, in breed winkeloanbod en der binne in protte bedriuwen. Winkelje, lekker ite, sile, farre, fytse, boattochten, musea en mear. Fanôf de A32, mei de trein en oer it wetter is Grou foar eltsenien makkelik te berikken! Graach oant sjen yn Grou!

Feestlike iepening wettersportseizoen 2014

Feestlike iepening wettersportseizoen 2014

Dit jaar heeft de opening op zaterdag een speciaal tintje. Omdat Grou sinds 1 januari onderdeel is van de gemeente Leeuwarden, is er een Leeuwarder dag voor alle inwoners binnen en buiten de gemeente georganiseerd. Een dag vol leuke activiteiten om iedereen kennis te laten maken met het mooie watersportdorp Grou. We beginnen de dag met een volle maag. In de Hoofdstraat staat de langste lunchtafel van Nederland. Deze biedt met 110 meter plaats aan maar liefst 440 personen!

Museum Grou ek ynfopunt foar toerist

Museum Grou ek ynfopunt foar toerist

It museum "Hert fan Fryslân" yn Grou krijt in ekstra rol yn de regio. Yn it museum wurdt dizze wike in toeristysk ynformaasjepunt iepene, wêr't men terjochte kin mei fragen oer de toeristyske trekpleisters en oare saken yn de regio.

Boatbankje Gastfrij Grou pleatst

Boatbankje Gastfrij Grou pleatst

Fan 'e middei is yn it sintrum fan Grou, neist wyn-, tap- en ythûs Amicaal, in boatbankje pleatst. It bankje wurdt yn it kader fan it Projekt Gastfrij Grou tidens de kick-off gearkomst yn restaurant "De Vrijheid"yn oktober oanbean troch de Provinsje Fryslân.