Simmerdei

Simmerdei

snein 28 july 2019

Fryske markt! Feestelijke afsluiting van de Skûtsjewike met een Fries tintje Zondag 28 juli is het Simmerdei in Grou.

11.00 uur
Lokaasje: Centrum
Mear ynformaasje: skutsjewike.nl