‘Hert fan Fryslân’ gratis tijdens Monumentenweekend

‘Hert fan Fryslân’ gratis tijdens Monumentenweekend

Op zaterdag en zondag 13 en 14 september is het museum van 10 tot 5 uur gratis toegankelijk in het kader van het Open Monumentenweekend. Om 11, 1 en 3 uur zijn er rondleidingen in het monumentale voormalige Raadhuis van architect Kropholler, waarover in het museum ook een expositie te zien is.

Grou startpunt Dorpenroute tijdens monumentendag

Grou startpunt Dorpenroute tijdens monumentendag

Op zaterdag 13 september staan, tijdens de Open Monumentendag in de gemeente Leeuwarden, de dorpen van de voormalige gemeente Boarnsterhim centraal. De dorpen horen nu, na de gemeentelijke herindeling in 2013, bij Leeuwarden. Doelstelling is om het mooie erfgoed en de historie van de dorpen te laten zien aan Leeuwarders, cultuurtoeristen en natuurlijk de eigen inwoners. Veel panden zijn ook van binnen te bezichtigen.

Aangepaste vaartijden pontje Gastvrij Grou vanaf 25 augustus

Aangepaste vaartijden pontje Gastvrij Grou vanaf 25 augustus

Tot en met 24 augustus vaart het pontje van Gastvrij Grou van 's ochtends 10 tot 's avonds 10 uur. Vanaf maandag 25 augustus vaart het pontje dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur. Dit fiets- en voetgangerspontje, tussen de Hellingshaven in Grou en de Seinpôle bij restaurant De Vrijheid, is één van de verbindingspontjes in de fietsroute 'De 8 van Grou'. Daarnaast is het pontje een fijne verbinding met Grou voor de gasten van Waterpark Yn 'e Lijte.

Indrukwekkende serie orgelconcerten Sint Piterkerk

Indrukwekkende serie orgelconcerten Sint Piterkerk

Elke woensdagavond in de periode 16 juli tot en met 20 augustus 2014 wordt het prachtige Van Dam orgel in de Sint Piterkerk bespeeld. Op juli 16 was het eerste concert, gegeven door Carl Visser, deze week gevolgd door Wilbert Berendsen (23 juli), Sander van den Houten (30 juli), Sietze de Vries (6 augustus), Misun Kim (13 augustus) en Hugo Bakker (20 augustus).