Sjen & Dwaan

Yn Grou falt fan alles te sjen, te dwaan en te belibje. Neist de protte wettersportaktiviteiten binne der mear as 50 winkels yn it pitoreske sintrum en kinne jo simmers hearlik genietsje op ien fan de folle terrassen. Mar tink bygelyks oan in moaie rin- of fytstocht troch de prachtige natoer yn de omkriten fan Grou.