Marcel Smit & Gerbrich van Dekken - Kofjekonsert

Marcel Smit & Gerbrich van Dekken - Kofjekonsert

zondag 07 april 2019

Marcel Smit en Gerbrich van Dekken binne ûnder oaren bekend fan it Frysk Sjongers Gala yn De Lawei. Gerbrich har band It Grutte Guod soarget foar de muzikale begelieding. We ûntfange se graach yn Grou foar in bysûnder kofjekonsert.

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Het Theehuis
Kosten: Leden € 10,00, niet-leden € 12,50
Meer informatie: www.kritegrou.nl