Kerst sing-in in Sint Piterkerk

Kerst sing-in in Sint Piterkerk

Dinsdagavond, 23 december is de traditionele Kerst sing-in in de Sint Piterkerk. Gezellig met z’n allen, uit volle borst kerstliederen zingen. Samen met het Grouster vrouwenkoor “damesakkoord”. Het koor zal drie keer optreden. De eerste meezingsessie begint om 19.00 uur en is voor en met kinderen.

In de pauze verzorgt buurtvereniging "Om ‘e Toer" diverse activiteiten zoals: De sterrenregen, de Wensboom, het branden van een kaarsje, de grabbelton, een keel smeersel en nog veel meer. Ook kunt u terecht voor een lekker glaasje Glühwein of warme chocolademelk. De opbrengst gaat ook dit jaar weer naar "De Sint Piter-kinderen".