Stichting Promotie Grou

Doel

Stichting Promotie Grou is opgericht op 4 december 2015. De stichting heeft als doel:

A het promoten van Grou in de brede zin van het woord en alles wat daarmee verband houdt
B het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64779009. Het RSIN nummer is 855837329.

Contact

Stichting Promotie Grou
p/a Biensma 34
9001 ZZ GROU
Mail voorzitter: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mail penningmeester: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: De heer I.G.S. Krikke
Secretaris: De heer G. Bouma
Penningmeester: De heer E.J. Heddema
Marketing & promotie: Mevrouw F. Bruggink
Verantwoordelijke InformatiePunt Grou: Mevrouw J. Broekens

Jaarplan

Voor 2016 en 2017 heeft de Stichting zich onder andere ten doel gesteld een VVV agentschap in Grou op te zetten en te exploiteren. Daarnaast zal de Stichting een eenduidig beeldmerk te creëren, welke wordt gebruikt ter ondersteuning voor de promotieactiviteiten voor Grou. De Stichting is verantwoordelijk voor alle promotionele uitingen binnen Grou en naar buiten om Grou eenduidig op de kaart te zetten.

Financiële verantwoording

Jaarlijks wordt door de stichting een begroting opgesteld welke door het bestuur wordt goedgekeurd. Hierin wordt eveneens een jaarplan opgenomen, waarin we de activiteiten kenbaar maken voor het komend boekjaar. Na het afloop van het boekjaar wordt een jaarrapport opgesteld waarin het bestuur verantwoording aflegt over hun activiteiten. Daarnaast is een financieel verslag (jaarrekening) opgenomen waarin de financiële verantwoording wordt toegelicht.

Het bestuur doet haar werkzaamheden belangeloos en ontvangt hiervoor geen beloning. Het beheer van het vermogen van de stichting komt toe aan de penningmeester. Jaarlijks wordt – voordat het jaarrapport wordt uitgebracht – een kascontrole in opdracht van het bestuur uitgevoerd en zal bij goedkeuring kwijting worden gegeven aan de penningmeester. De besteding van het vermogen valt onder de verantwoording van het bestuur. Het bestuur zal altijd beslissen op welke manier geld wordt besteed van de stichting. Dit zal per jaar in het jaarrapport worden toegelicht.