Hert fan Fryslân

Hert fan Fryslân

Algemene Gegevens

straat: Stationsweg 1
pc & plaats: 9001 ED Grou
website: www.museumhertfanfryslan.nl
telefoon: +31566623911
openingstijden: 13.30 – 17.00 uur (maandag & dinsdag gesloten)

Exposities

expositie: Gaastra: meer dan alleen kleding
data: t/m 1 december 2019
informatie:

Museum ‘Hert fan Fryslân’ beschikt over een flinke collectie porselein, goud, zilver, sieraden en textiel, vaak afkomstig uit schenkingen of in bruikleen van particulieren. Het legaat van Atje Gaastra was in 1956 zelfs de aanleiding om het museum – toen nog gemeentemuseum - te stichten. Bij notariële akte werd de presentatie hiervan zelfs vastgelegd. In de expositie ‘Pronkjen’ is een deel van deze collectie van het museum te bewonderen.

expositie: Halbertsma hou(d)t van Grou, Grou hou(d)t van Halbertsma
data: t/m 1 december 2019
informatie:

Overzicht van ‘It Houtsjefabryk’ van 1891 tot nu. Opkomst en afbraak van de Halbertsma Houtfabriek in Grou. Nationaal en internationaalbekend industriëel erfgoed: botervaten, pallets en deuren.. Herkenning, verwondering, vondsten en verhalen van een groot familiebedrijf gevat in een nieuwe expositie. Films, geluids- en fotobeelden waaronder een serie luchtfoto’s geven deze opkomst en ondergang onder andere weer.