Hert fan Fryslân

Hert fan Fryslân

Algemene Gegevens

straat: Stationsweg 1
pc & plaats: 9001 ED Grou
website: www.museumhertfanfryslan.nl
telefoon: +31566623911
openingstijden: 13.30 – 17.00 uur (maandag & dinsdag gesloten)

Exposities

expositie: Wereldburger uit Grou
data: t/m 30 november 2018
informatie:

Grote expositie in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 en in samenwerking met de Stichting Gabe Skroar, het Fries Museum en Tresoar, met accent op ‘Mister Fryslân’: Joost Halbertsma, dominee, taalgeleerde en wereldburger uit Grou. Kom meer te weten over de opmerkelijke Europese contacten van Joost Halbertsma en zijn inzet voor het vastleggen van de Friese taal en cultuur. Maak kennis met zijn brede interesses en ontdek hoezeer de Friese cultuur volgens Joost met andere culturen verbonden is.